خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری هوش هیجانی و نشانه های ذهن هیجانی با فرمت docx در قالب 51 صفحه ورد بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش

 

 

 

دو هزار سال پیش افلاطون گفت: « تمام یادگیری ها دارای یک زیربنای هیجانی و عاطفی هستند».  بر اساس گفته ی افلاطون از آن زمان تا کنون دانشمندان، پژوهشگران و فیلسوفان زیادی در جهت اثبات یا نفی نقش احساسات در یادگیری، مطالعات زیادی انجام داده اند (آقایار، 1386). اقدامات اولیه ی روانشناسان در زمینه ی هوش، متمرکز بر جنبه های شناختی همچون حافظه و حل مسأله بود. در مطالعه ی هوش عمدتاً در کاربرد انطباقی و مناسب مؤلفه های شناختی آن توجه داشته اند (مانند پیاژه، 1950 و کسلر، 1958؛ به نقل از چان، 2003). وکسلر درباره هوش هیجانی می نویسد:

 

 


"کوشیده ام نشان دهم که علاوه بر عوامل غیر  هوشی ویژه ای نیز وجود دارد که می تواند رفتار هوشمندانه را مشخص کند نمی توانیم هوش عمومی را مورد سنجش قرار دهیم مگر این که آزمون ها ومعیارها یی نیز برای برای سنجش عوامل  غیر هوشی در بر داشته باشیم." وکسلر در صدد آن بود  که جنبه های غیر شناختی و شناختی هوش عمومی را با هم بسنجد و تلاش او در این زمینه را میتوان دراستفاده وی از کار برد  خرده آزمون های تنظیم تصاویر و درک و فهم – که دو بخش عمده آزمون وی را تشکیل می دهند –دریافت . در خرده آزمون درک و فهم ، " سازگاری اجتماعی " و در تنظیم تصاویر شناخت و تمیز" موقعیتهای  اجتماعی " مورد بررسی قرار میگیرد.( به نقل از رستمی1382)

 

 

 

فهرست مطالب 

تعریف هوش شناختی 

تعریف هیجان 

تاریخچه ی هوش هیجانی 

تعاریف هوش هیجانی 

نشانه های ذهن هیجانی

پاسخی سریع اما سست بنیاد

مولفه های هوش هیجانی

مقایسه هوش هیجانی با هوش شناختی 

هوش هیجانی به مفهوم روح زمان 

هوش هیجانی و مفهوم هوش هیجانی 

هوش هیجانی و مفهوم توانایی ذهنی 

الگوها و مولفه های هوش هیجانی 

دیدگاههای موجود در زمینه هوش هیجانی 

الگوی ترکیبی هوش هیجانی گلمن و مولفه های آن 

دانیل گلمن مولفه های هوش هیجانی را به شرح زیر بیان می کند

کارکرد های هوش هیجانی 

هوش هیجانی و مولفه های آن از دیدگاه "بار-اون"

خرده مقیاس های هوش هیجانی بار – اون 

الگوی توانایی مایر و سالووی 

مؤلفه های هوش هیجانی 

کارکردهای هوش هیجانی 

عوامل مؤثر بر هوش هیجانی 

آموزش هوش هیجانی 

دیدگاه های مایر- سالووی در آموزش هوش هیجانی 

اکتساب هوش هیجانی 

وارد نمودن هوش هیجانی در برنامه های معمول یا استاندارد

پیشینه پژوهش

منابع